Gå till innehåll

FÖRETAGET

Jourtransport Örestad startades tidigt på våren 1999 och är ett företag med inriktning på att utföra hämtningar av avlidna från bland annat privata hem, äldreboende och sjukhus. Företagets geografiska arbetsområde är i första hand Skåne län, men vi tar oss även an långtransporter, både i Sverige och i övriga Europa.

Företaget har sitt säte i Malmö och drivs av Robert Svensson.

Idag utför vi tjänster åt de olika begravningsbyråerna i Skåne, främst i Malmö och Lund. Vi har även idag avtal med begravningsbyråer och myndigheter, bland annat med Polisen. Totalt utför vi årligen runt 2000 transporter av avlidna.

Personal

De flesta i vår personal har sin bakgrund inom räddningstjänst, begravnings- sjukvård- eller bevakningsbranschen. Personlig lämplighet och en god människosyn tillsammans med ett starkt psyke är saker vi värderar högt.

Utbildning

Jourtransport Örestad AB sköter utbildningen av sin personal både internt och externt. Vår personal utbildas kontinuerligt i omhändertagande av avlidna – allt för att allting skall skötas på ett etiskt korrekt sätt. Det är framför allt viktigt i dagens samhälle att förstå de olika kulturerna och deras seder vid dödsfall.

Fordon

Jourtransport Örestad förfogar över två bilar som är utrustade för att klara de flesta arbetsuppgifter varav den ena med plats för 2 bårar/kistor och den andra som är avsedd främst för långturer har plats för 4 bårar/kistor, bilarna bemannas normalt av två transportörer. Vårt miljötänkande slår igenom även bland fordonen som är miljögodkända.

För att inte väcka onödig uppmärksamhet är bilarna diskreta och har inga yttre kännetecken såsom text och logotyper.